Project Description

Lokacija Stara Pazova, Srbija
Investitor Bela harmonija doo, Stara Pazova
Površina 2340 m2
Namena Uslužna perionica veš
Zaštita konstrukcije AKZ
Izvedeni radovi
  • čelična potkonstrukcija
  • fasada
  • krovni pokrivač