Project Description

Lokacija Manđelos, Srbija
Investitor Betasem doo, Sremska Mitrovica
Površina 480 m2
Namena Proizvodna hala sa upravnom zgradom
Zaštita konstrukcije AKZ
Izvedeni radovi
  • čelična konstrukcija
  • fasada
  • krovni pokrivač